Udflugter Jylland – eksempler

Dybbøl Skanse

Historiecenter Dybbøl Banke træder I direkte ind i de dramatiske dage under krigen i 1864. En guide viser jer, hvordan man levede under de svære kampe. I skal se en lille film – og høre om, hvordan soldater beskrev deres liv i skyttegravene.

Dybbøl SkanseI Historiecentrets autentiske skanse-rekonstruktion kan man for første gang siden 1864 gå rundt i et dansk skanseanlæg.

Fornem tyngden af de store kanoner, gå på opdagelse i skansens to dystre krudtmagasiner af svær beton eller søg dækning i det kæmpestore blokhus, som var skansens beskyttelsesrum, fordi man troede, det var bombesikkert.

Efter besøget går turen til Sønderborg, hvor I får frokost på på Restaurant Colosseum.

Mindehøj DybbølOver middag besøger I Broager Kirke. En guide fortæller om kirken og mindehøjen fra 1922. Et minde om 190 faldne soldater fra Broager land i krigen 1914-18.

9 egetræer, ét for hvert sogn, blev i sin tid plantet på højen. Omkring træerne står 165 sten, én for hver familie. Nogle af stenene bærer flere navne. På 2 sten står 4 navne; dvs. 4 faldne fra samme familie. For variationens skyld er stenenes kors udformet forskelligt. Mindestenen på toppen af højen har inskriptionen “Sten satte Broager land sønner til minde faldne i krigen 1914-18”.

Esbjerg, Fanø og Filsø

Esbjerg EvangelietTuren starter i Esbjerg, hvor I på UC Syd ser Erik Hagens flotte og måske også grænseoverskridende udsmykning “Esbjerg Evangeliet“.

Kunstneren bruger bibelhistorien til at skildre det nutidige danske samfund. Hele den runde væg er 40 meter lang og 135 m2 stort.

Esbjerg havnEfter besøget er der havnerundtur i bus med en lokal guide, hvor I bl.a. også kommer ind på lukkede områder. I ser de store skibe, som kan sejle med op til 12 komplette hav-vindmøller – og som med deres store kraner kan montere dem ude på havet.

Derefter tager I færgen til Fanø. Efter madpakkerne, køres en tur ud på stranden ved Fanø Bad og i Sønderho skal I ind og se kirken. Der er guide med på hele turen rundt på den flotte ø.

Tilbage på fastlandet igen, fortsætter I mod Filsø, hvor endnu en guide vil tage jer med på en rundtur fra Oksbøl til Filsø. Filsø har tidligere været Danmarks næststørste sø med et areal på over 2000 hektar. I midten af 1800-tallet begyndte inddæmningen. Søen skrumpede gennem de næste hundrede år for at ende på kun 45 hektar. Området er siden fredet. Vandstanden blev hævet i 1990’erne og søen er næsten fordoblet i areal.

FilsøI august 2010 købte Aage V. Jensen Naturfond Filsø Avlsgård med henblik på at stoppe landbrugsdriften på de tidligere søarealer og i stedet genoprette søen. Den 2. juli 2012 blev der åbnet for vandet til Søndersø, og den 7. oktober 2012 blev søen markeret med en stor indvielse. Allerede i midten af oktober stod søen færdig.

Dagen slutter af med aftensmad på Restaurant Stausø.

Viborg og Mønsted kalkgruber

Hald EgeEt lille stop i Hald Ege, hvor den flotte udsigt kan nydes, inden turen forsætter til Viborg dom kirke, hvor I vises rundt af en guide.

BorgvoldMiddagsmaden indtages i Borgvold, som er en park og blomsterhave ved centrum af Viborg. Anlægget var en del af byens middelalderlige voldanlæg imellem Viborgsøerne fra omkring år 1150.

Mønsted kalkgruberMønsted kalkgruber er næste punkt på programmet. I gruberne er der året rundt 8°, så husk varmt tøj. Gruberne er det perfekte sted at besøge en regnvejrsdag eller under en hedebølge.

I kalkgruberne overvintrer mere end 10.000 flagermus. De fleste er vandflagermus, men der er også mange af de ellers så sjældne damflagermus. I forårs- og sommermånederne spiser flagermusene sig fede i insekter over Jylland.

Hunnerne lever sammen i “sommerkolonier”, hvor de føder deres unger, men allerede i løbet af august mødes flagermusene igen i Mønsted, hvor de parrer sig, før de går i dvale.

I de første vintermåneder gemmer de fleste flagermus sig i løs kalk eller sprækker. Som foråret nærmer sig, og de fleste flagermus har været en tur uden for gruberne for at se, om det stadig er vinter, hænger alle flagermusene efterhånden på vægge og lofter i gruberne og afventer forårets komme.

Struer og Lemvig

Et lille stop i Præstbjerg Naturcenter med storslået natur. Her er bakkede hedeområder, egekrat, smukke udsigtspunkter, små skove og søer.

B-O MuseumUnder besøget i Struer skal I naturligvis opleve B&O Museet. En spændende prismeformet udstillingsbygning med to lyse underjordiske etager, fortæller den enestående historie om industrieventyret i Struer.

Peter Bang og Svend Olufsen oprettede Bang & Olufsen den 17. november 1925 med hjælp af kapital fra deres fædre. Aktiekapitalen var på 10.000 kroner. Virksomheden havde sine første lokaler på Olufsens fars gods Quistrup.

I begyndelsen fremstillede B&O batterieliminatorer og ladere til batteridrevne radioapparater, men efterhånden som teknikken udvikledes, blev produkterne flere. Takket være Peter Bangs initiativ og teknisk, innovativt kundskab begyndte Bang & Olufsen at producere højtalere og mikrofoner og fra 1928 også radioapparater, som ikke kørte på batterier, men på strøm fra stikkontakten.

Johannes Buchholtz HusI skal også opleve forfatter Johannes Buchholtz’ hus, som er en vigtig del af Struer Museum. Denne smukke og særprægede villa fra 1911 rummer ét af Danmarks bedst bevarede interiører fra 1920’erne og 1930’erne, og den er samtidig et originalt og smukt kunstnerhjem.

Efter frokost i museet går turen langs Limfjorden til Lemvig og ud på Gjellerodde og ned langs Vestkysten med et stop ved Bovbjerg Fyr.

Aftensmaden indtages på Stauning Friplejehjem, hvor I også får et lille foredrag om stedet.

Herning

Første stop på turen bliver i Herning, hvor I skal se Herning Kunstmuseum og på en lille bytur for at se på kunst i området.

HEART KunstmuseumKunstmuseum HEART.

Bygningen er tegnet af den amerikanske arkitekt Steven Holl og Schønherr Landskab har været landskabsarkitekter.

HEART er en fusion mellem landskab og arkitektur. Bygningen, der indeholder udstillingsrum til Herning Kunstmuseum, koncertsal til Ensemble MidtVest og Socle du Monde, er opbygget som en fri komposition af konkave tagflader og betonvægge som bærende konstruktioner. Store glaspartier i facaden giver et åbent udsyn til det omkringliggende landskab.

Formsproget i de konkave tagflader er i direkte samspil med det landskabelige formsprog. Jordvolde, vandbassiner og belægninger veksler ligeledes i en dynamisk komposition og understreger herved fusionen mellem landskabs- og bygningskunst.

Derefter går turen til Hvide Sande, hvor I skal besøge Anker Fjord Hospice.

Anker Fjord HospiceAnker Fjord Hospice er tegnet og opført specielt til formålet, placeret med direkte udsigt til Ringkøbing Fjord.

De pårørende og deres behov skal være i centrum, hvorfor der altid skal være plads til dem.

For at sikre kontinuitet for patienter og pårørende vægtes et godt samarbejde med de øvrige aktører i den palliative indsats. Hospice og det palliative team er fælles om visitationen til hospice.

Kræftens Bekæmpelse varetager den daglige drift af hospice.

Vedersø

Turen går via Skjern, hvor I lige skal hilse på Holger Danske, inden der fortsættes mod Bundsbæk Mølle og op langs Dejbjerg Hede. Undervejs passerer I Hellig Kors Kloster, inden ankomst til Vedersø, hvor en guide fortæller om digteren og præsten Kaj Munk.

I får et kig på Vedersø Præstegård, som ligger lige uden for Vedersø. Middagsmaden indtages på Sognegården.

Vedersø KirkeVedersø Kirke er landskendt pga. digterpræsten Kaj Munk, der blev myrdet af tyskerne i 1944 under besættelsen. Han havde da været sognepræst på stedet siden 1924.

Kaj Munk ligger sammen med sin familie begravet ved kirkens østlige ende.

Flamingo NaturparkI Vemb Flamingo Naturpark får I en fortælling om stedet; forhåbenlig af Knud Christensen, som er manden bag den store flotte park, som også har været vist i Søren Ryges programmer.

Den naturlige fauna omkring Flamingo Naturpark er moseområde. Det betyder, at der er en lang række små søer, hvor der blandt mange andre vandblomster er en stor mængde smukke åkander.

Hjemturen går langs Vestkysten – og hvis tiden tillader det, aflægges der visit i en gårdbutik, hvor I kan lade jer friste af de gode varer.

Mariager

Danmarks Saltcenter ligger i Mariager med udsigt til en af Danmarks smukkeste fjorde. Her skal I opleve en verden, som kun de færreste kender eller har hørt om, nemlig saltets magi og historie. På 1. sal findes en udstilling om saltets historie, som kan give en god baggrund for besøget. Herefter kan elevatoren tages næsten 138 meter ned under jorden til saltminen.

Mariager SaltcenterMinen er en fantastisk rekonstruktion af Wieliczka, som er verdens ældste mine med beliggenhed i Polen.

Minen byder på en hårrejsende saltrejse i action-biografen og et digitalt multimedieshow om saltets historie.

I Sydehytten laves der salt som i middelalderen. Her forvandles det stærke saltvand over åben ild til ”Det hvide guld”, som sælges som spisesalt. Vandet kommer direkte fra den danske undergrund og er ca. 150-200 millioner år gammelt.

Besøget afsluttes med en tur i butikken, hvor I naturligvis kan købe salt – både som spisesalt og som salt i form af helseprodukter for krop og sjæl.

Over middag går turen til Hvidsten Kro, hvor en guide vil fortælle om kroens historie og naturligvis Hvidstensgruppen.

Hvidsten KroHvidsten Kro hører til landets ældste. Den blev bygget i 1634 ved den gamle Mariagerlandevej – i kirkebyen Hald. Da man senere rettede vejføringen ud, så den nye vej kom til at passere Hvidsten, flyttede kroen med. En medvirkende årsag til flytningen var en utålelig trætte mellem kromanden og præsten på stedet.

Jesperhus Blomsterpark og Mors

Vi kører til Jespershus blomsterpark, hvor vi skal den store flotte park. Her er der også mulighed for en lille tog tur rundt i parken

I Jesperhus sætter der tusindvis af blomster, sommerblomster, stauder, kaktusser og sukkulenter deres markante præg på den 8 ha. store park.

Find inspiration til din egen have eller nyd det smukke farvespil, lyden af rislende vand og duften af roser. Eller besøger den nye d – D biograf

Vi nyder en stor frokost buffet med fri øl og vand

Blomsterpark

Efter besøget i Jespershus tager vi på opdagelse på Mors`nordøstlige del.

Her får vi en guide med i bussen og kører en rundtur på øen.

Vi kommer også forbi nogle stor Moler grave

Langs kystlinien på Nordmors hæver de karakteristiske molerskrænter sig over vandet. De unikke molerforkomster forarbejdes til højisolerings- og brandsikringsmaterialer samt kattegrus og eksporteres til alle verdensdele. Den mest kendte molerformation er Hanklit. I den 61 m høje Hanklit er med mørke bånd af vulkansk aske tegnet øens dramatiske geologiske historie, der går mere end 55 millioner år tilbage. Og fra den tid finder både fag-og menigmand til stadighed flotte forstenede dyr og planter.

Prisen dækker: Bus, entrer, kaffe i bussen på ud og hjemturen, rundstykke, buffet i Jesperhus inkl. Øl/vand, guide på Mors

Løjt og Julemærkehjemmet Fjordmark

Vi nyder vores rundstykker inden vi kommer til Haderslev, hvor vi får en guide med i bussen, som vil tage os med en tur ud på Løjtland.

Vi kommer til at køre af små snørklede veje og med en utrolig flot udsigt.

Vi passerer på turen Løjt kirke som har en meget flot altertavle. Turen forsætter ned til Barsø færgen, hvor vi kan se over til øen videre til Kalvø og op forbi Sønderballe til Slivsø som er en natur genopretnings projekt.

Vi finder undervejs et flot sted hvor I kan nyde jeres medbragte madpakker.

Efter vores rundtur på Løjtland kører vi til Kollund, hvor vi besøger Julemærkehjemmet Fjordmark

Vibeke Sørensen;

Forstander på Julemærkehjemmet Fjordmark vil

fortælle jer om deres arbejde med børnene. Hun vil fortælle om hverdagen med børn som har det fælles, at de bor i region Syddanmark, og alle har ”ondt i livet”. Bagefter vil børnene vise jer rundt på julemærkehjemmet i små grupper vi slutter besøget af med kaffe på julemærkehjemmet.

Aftensmad nyder vi i et spændende sted på vejen hjem..

Som dækker: buskørsel, kaffe samt et rundstykke, madpakker som i selv har med, guide, kaffe på julemærkehjemmet, aftensmad.

Christiansfeld og Sønderborg Revyen

GudsagerenEn guide fortæller om Christiansfeld. I skal bl.a. høre om Brødremenigheden og se deres kirke og kirkegård kaldet Gudsageren. På kirkegården er alle gravene ens med en flad gravsten, der vender mod øst. Kvinderne ligger begravet til højre for indgangen og mændene til venstre.

Kirken ChristianfeldDen store kirkesal er karakteriseret ved enkelthed. Næsten alt er hvidt. Hvide vægge, hvide bænke og sandstrøede gulve. Kun de håndsmedede lysekroner er undtaget. Der findes ikke noget alter, men et liturgibord, hvorfra gudstjenesten ledes.

Christiansfeld blev grundlagt i 1773, da Brødremenigheden af Christian VII fik tilladelse til at rejse en by på Tyrstrupgårds jorde, som kunne være et kristent samlingssted.

Brødrene havde deres hjemsted i Böhmen og Mähren og senere i byen Herrnhut i Sachsen. Det var lægmænd, som drog landet rundt for at gøre et kristent missionsarbejde. Ved byens grundlæggelse var det samtidig kongens ønske, at der blev opbygget et center, der kunne fremhjælpe landets industri og håndværk.

Derpå går turen til Sønderborg, hvor I får en frokostbuffet, inden I skal se årets Sønderborg Revy.

Sønderborg Revyen har tre gange været nomineret til “Årets Revy” – og i 2017 vandt de flot titlen. Tæt ved 26.000 gæster så de ialt 51 udsolgte forestillinger. Mon ikke I har noget godt i vente.

På vejen hjem serverer vi en kop kaffe i bussen. Hvis ønsket, skal I selv have brød med.

Ja tak, jeg er interesseret i turen:

Ønsker du at høre mere om lignende ture, er du velkommen til at give os et kald på 75297017 eller sende en mail på ansagerturist@ansagerturist.dk